3.08.2019 Roman Łojek, Sakramenty jako Boże błogosławieństwo