Pytania na grupy dzielenia

1.Co Bóg do mnie powiedział lub uczynił przez Furum Charyzmatyczne w Gdańsku?
 

Link do katechez z forum:

https://www.youtube.com/results?search_query=forum+charyzmatyczne+gda%C5%84sk+2018

Spotkania w grupach dzielenia są dla osób, które uczestniczą w spotkaniach otwartych w I soboty miesiąca i chcą pogłębiać relację z Bogiem i braćmi / siostrami we wspólnocie. Na katechezie podawane są pytania do rozważenia na modlitwie przed Panem. Owocami tej modlitwy dzielimy się w grupach żeńskich i męskich.

Katechezy można odsłuchać KATECHEZY

ABY PRAWIDŁOWO DZIAŁAŁ ODTWARZACZ KATECHEZ POLECAMY PRZEGLĄDARKĘ Firefox