Pytania na grupy dzielenia

1. Przypomnij sobie głębokie spotkanie z Jezusem, które miałeś na modlitwie, lub w sakramencie komunii św. Opisz jak się czułeś, czego doświadczyłeś.
2. Jakie bariery, obecne w Twoim sercu i wspólnocie, przeszkadzają pełniej objawić się stałej obecności Jezusa?
 

 

 

Spotkania w grupach dzielenia są dla osób, które uczestniczą w spotkaniach otwartych w I soboty miesiąca i chcą pogłębiać relację z Bogiem i braćmi / siostrami we wspólnocie. Na katechezie podawane są pytania do rozważenia na modlitwie przed Panem. Owocami tej modlitwy dzielimy się w grupach żeńskich i męskich.

Katechezy można odsłuchać KATECHEZY

ABY PRAWIDŁOWO DZIAŁAŁ ODTWARZACZ KATECHEZ mp3 POLECAMY PRZEGLĄDARKĘ Firefox