Pytania na grupy dzielenia

1. Łk 1, 39–45; Łk 1, 46–55
Rozważ wezwania Litanii Loretańskiej. Które z tytułów nadanych Maryi są dla Ciebie bliskie i dlaczego ?

Spotkania w grupach dzielenia są dla osób, które uczestniczą w spotkaniach otwartych w I soboty miesiąca i chcą pogłębiać relację z Bogiem i braćmi / siostrami we wspólnocie. Na katechezie podawane są pytania do rozważenia na modlitwie przed Panem. Owocami tej modlitwy dzielimy się w grupach żeńskich i męskich.

Katechezy można odsłuchać KATECHEZY

ABY PRAWIDŁOWO DZIAŁAŁ ODTWARZACZ KATECHEZ POLECAMY PRZEGLĄDARKĘ Firefox