Pytania na grupy dzielenia

1. Która z 7 ran (przekleństw) najbardziej odnosi się do ciebie? W jakie kłamstwo uwierzyłeś?

2. Policz twoje błogosławieństwa. Jak Ojciec pobłogosławił ciebie przez swoje stworzenie i sakramenty?

 

Spotkania w grupach dzielenia są dla osób, które uczestniczą w spotkaniach otwartych w I soboty miesiąca i chcą pogłębiać relację z Bogiem i braćmi / siostrami we wspólnocie. Na katechezie podawane są pytania do rozważenia na modlitwie przed Panem. Owocami tej modlitwy dzielimy się w grupach żeńskich i męskich.

Katechezy można odsłuchać KATECHEZY

ABY PRAWIDŁOWO DZIAŁAŁ ODTWARZACZ KATECHEZ mp3 POLECAMY PRZEGLĄDARKĘ Firefox