Zasady zachowania dzieci i młodzieży podczas rekolekcji

W trosce o powierzone nam przez Boga dzieci wprowadzamy:

 

Zasady zachowania dzieci i młodzieży

podczas rekolekcji:

 

 1. Dzieci przydzielane są do grup przez odpowiedzialnych za rekolekcje.
 2. Dzieci powinny mieć identyfikatory z imieniem (maluchy z nr telefonu rodzica).
 3. Dzieci mogą się zwracać do osób dorosłych „ciociu, wujku”.
 4. Podczas zajęć (9.00 – 13.15) dzieci przebywają pod opieką opiekunów.
 5. W tym czasie dzieci nie powinny przychodzić do rodziców (tylko w sytuacjach wyjątkowych).
 6. Rodzice przyprowadzają dzieci o godz. 9.00 na wyznaczone miejsce i odbierają o 13.15 z miejsca zbiórki.
 7. Dzieci nie mogą samoistnie odłączać się od grupy.
 8. W przypadku bardzo złego zachowania, dziecko może być odesłane do rodziców.
 9. Po zajęciach z opiekunami - po 13.15 dzieci wracają pod opiekę rodziców. Również w czasie Mszy św. i spotkań modlitewnych dzieci są pod opieką rodziców.
 10. Cisza nocna o godz. 22.30 (bezwzględnie dzieci starsze oraz młodzież!)
 11. O 22.30 rodzice sprawdzają obecność dzieci i młodzieży w swoich pokojach.
 12. W czasie pobytu na rekolekcjach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, narkotyków, palenia papierosów i innych używek.
 13. Dzieci i młodzież nie mogą organizować samodzielnie projekcji filmów i muzyki w pokojach.

 

 

PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECI PONOSZĄ RODZICE