Ogłoszenia

PYTANIA NA GRUPĘ DZIELENIA

***

DIAKONIE I ODPOWIEDZIALNI ZA DIAKONIE 

***

ŚWIADECTWA

***

POSŁUGA MODLITWY UWOLNIENIA

***

WARTA MODLITEWNA

***