Celem Fundacji jest wspieranie tworzenia rodzin i pogłębiania ich dobrostanu. Podnoszenie jakości życia poszczególnych członków rodziny poprzez działania z zakresu edukacji, kultury, sportu i pomocy społecznej. Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działamy na rzecz wyrównywania szans tych rodzin. W szczególny sposób jest nam bliski przy tym Kościół Katolicki i jego wartości. 

Adres:
ul. Gdańska 26H
83-330 Żukowo

NIP: 5892072625
KRS 0000962694
REGON 521823066

Data rejestracji 2022-04-22