01-02.12.2018 Forum Charyzmatyczne

Link do katechez z Forum Charyzmatycznego w Gdańsku:

https://www.youtube.com/results?search_query=forum+charyzmatyczne+gda%C5%84sk+2018