diakonie_gwiazda_betlejemska
Diakonia to element struktury Wspólnoty, do której należą niektórzy jej członkowie. Mając różne umiejętności i talenty, chcemy dzielić się nimi, posługując w różnych z nich. Diakonia to także miejsce formacji i rozwoju. Dzięki zaangażowaniu i współpracy poszczególnych diakonii nasza Wspólnota może prawidłowo funkcjonować.

Aby zobaczyć więcej szczegółów, kliknij w nazwę diakonii poniżej…
diakonia_organizacji
Diakonia ta, niczym szkielet, spina inne diakonie. Zajmuje się organizacją wydarzeń cyklicznych, jak comiesięczne spotkania wspólnoty oraz rekolekcje i wyjazdy wspólnotowe. Począwszy od spraw logistycznych, jak wybór obiektów, negocjacje, rezerwacje i formalności z tym związane, poprzez wyszukiwanie i zapraszanie gości, aż po organizacyjne spinanie wszystkiego. Ważnym zadaniem diakonii jest też nasłuchiwanie potrzeb wspólnoty i Kościoła.
Główne zadania:
 • Logistyka, transport i przygotowanie wszelkiego rodzaju sprzętów
 • Organizacja miejsca spotkania lub rekolekcji
 • Zapraszanie gości (księża, rekolekcjoniści, inne wspólnoty)
 • Tworzenie kalendarza spotkań
 • Organizacja działań innych diakoni i całości życia wspólnoty
Dodatkowe spotkania:
Wszelkie działania diakonii odbywają się w ramach spotkań Przymierza i Rady Pastoralnej. Dodatkowe zadania dla osób spoza Przymierza są zlecane niezależnie.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
Ilość potrzebnego czasu jest bardzo zmienna, w zależności od organizowanego wydarzenia. Zwykle jest to około 10-12 godzin miesięcznie. Dla osób wspomagających może się ten czas ograniczyć wyłącznie do mniejszych zadań.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
Konieczne są umiejętności organizacyjne, otwartość na nowych ludzi, kreatywność, odwaga, spokój i łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów, rozwaga, umiejętność słuchania ze zrozumieniem, dyspozycyjność i elastyczność czasowa, mobilność.
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
Do typowych zadań zalicza się:
 • Organizacja logistyki (monitorowanie możliwości przewozowych, planowanie transportów, magazynowania, itp.)
 • Planowanie kalendarza wydarzeń
 • Utrzymywanie relacji z parafiami i ośrodkami rekolekcyjnymi
 • Negocjowanie umów i zasad współpracy
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
Zadania wynikające z konkretnego wydarzenia, jak np.
 • Przewiezienie sprzętu
 • Rozkładanie i sprzątanie sprzętu
 • Wyszukiwanie wydarzeń, w które warto zaangażować się wspólnotowo
 • Drobne prace pomocnicze
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
Przede wszystkim jest to bieżąca szczegółowa wiedza o tym, czym żyje aktualnie wspólnota, co daje podstawy do mocnego połączenia ze wspólnotą, liczne kontakty z ludźmi ze wspólnoty i z innych zaangażowanych środowisk. Działanie w diakonii pomaga też w  uczeniu się rozumienia ludzkich potrzeb, wyważania i dostosowywania się do nich, oraz rozwiązywania nieszablonowych problemów, umiejętność godzenia różnych potrzeb i mediacji.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
Na pewno odnajdziesz się w tej diakonii jeśli nie boisz się organizacji nieszablonowych wydarzeń i rozwiązywania problemów; lubisz kreatywne działania, a nawiązywanie nowych znajomości przychodzi Ci równie łatwo jak negocjowanie w trudnych sytuacjach.
Osoby odpowiedzialne za diakonię:
Adam Duszyński, Maciej Konkol Diakonia otwarta

Diakonia ta służy ludziom we wspólnocie i tym, którzy przychodzą z zewnątrz, w budowaniu relacji, rozmowach przy kawie i poczęstunku. Zaspokaja potrzeby ciała i duszy.

Główne zadania:
 • kącik kawowy
 • kanapki, owoce, ciasto
 • przygotowanie sali do agapy
 • dekoracja stołu sali
 • zakup produktów spożywczych i AGD
 • ugoszczenie gości
 • sprzątanie przed agapą i po agapie
Dodatkowe spotkania:

Spotkania diakonii odbywają się co najmniej godzinę przed uroczystościami, np. pierwszą sobotą, itp.

Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • 2-3 godziny
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • gościnność
 • umiejętność planowania zakupów
 • umiejętność kierowania i współdziałania z grupą
 • chęć do pracy i służby
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • systematyczność, obecność
 • gotowość do pracy, służby
 • komunikacja z ludźmi
 • dopilnowanie, żeby niczego nie brakowało i też pilnowanie porządku, czystości na stołach
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • gotowość do pomocy w przygotowaniu, czuwaniu nad porządkiem sali i stołu, czystością i przy sprzątaniu, gdy jestem na spotkaniu modlitewnym
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • służba innym
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • dobra organizacja czasu i przestrzeni/sali, gdzie jest przygotowywany i podawany posiłek
 • chęć do służby innym z głębi serca i potrzeby
Osoby odpowiedzialne za tę diakonię:

Hanna Leszkiewicz, Beata Wilczyńska

Celem tej diakonii jest zaopiekowanie się nowymi osobami, które trafiły pierwszy raz na spotkanie, żeby poczuły się zaproszone, ważne, zaopiekowane.

Główne zadania:
Dodatkowe spotkania:

Nie ma dodatkowych spotkań, jedynie możemy konsultować się telefoniczne lub przez e-mail.

Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:

Trzeba być na spotkaniach z lekkim wyprzedzeniem, żeby od razu wyłapywać nowe osoby i się nimi zaopiekować. Dodatkowy czas nie jest potrzebny.

Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:

Podstawą w tej diakonii jest otwarte serce na ludzi, szczególnie na nowe osoby, które się poznaje, rozmawia się z nimi, zachęca.
Przybliżanie im, szczególnie podczas rozmowy, charyzmatów naszej Wspólnoty.

Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • wyszukiwanie, witanie i wprowadzanie w poszczególne punkty naszego spotkania
 • zapraszanie na agapę
 • opowiadanie o różnych wydarzeniach organizowanych przez naszą Wspólnotę
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • wyszukiwanie, witanie i wprowadzanie w poszczególne punkty naszego spotkania
 • zapraszanie na agapę
 • opowiadanie o różnych wydarzeniach organizowanych przez naszą Wspólnotę
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):

Przez włączenie się do tej diakonii można poczuć się odpowiedzialnym, potrzebnym w tym, co się robi i przyczynić się tym samym do tego, aby Wspólnota się rozrastała, była piękna i tętniła życiem.

Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • otwartość na ludzi
Osoba odpowiedzialna za tę diakonię:

Bernadeta Banach
Diakonia otwarta

Diakonia dba o ładny wystrój miejsc spotkań, liturgii, aby każdy, kto tam się znajdzie czuł się dobrze, widział piękno i estetykę.

Główne zadania:
 • wystrój miejsc spotkań
 • pranie i prasowanie obrusów, alb
 • pranie i prasowanie bielizny kielichowej
 • zaopatrzenie w elementy dekoracji
 • dekorowanie
Dodatkowe spotkania:

Brak (umawiamy się w trakcie spotkań ogólnych albo telefonicznie).

Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • w zależności od potrzeb zakupowych
 • czas potrzebny w trakcie pracy (prasowanie, sprzątanie) lub układanie dekoracji
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • poczucie estetyki i umiejętność dobierania dekoracji do wydarzenia
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • proponowanie rozwiązań
 • tworzenie i realizacja nowych pomysłów wystrojów
 • fizyczna pomoc lub wzięcie odpowiedzialności za zadania
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • prasowanie
 • pranie
 • układanie
 • sprzątanie
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • poczucie oraz realizacja pasji związanej z ładnym wystrojem
 • satysfakcję z tego, że innym jest miło i przyjemnie w tym miejscu
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):

Jeżeli lubisz realizować zajęcia związane z dekoracją i upiększaniem wnętrz.

Osoby odpowiedzialne za tę diakonię:

Beata Wilczyńska, Bernadeta Banach
Diakonia otwarta

Opis wkrótce…
Osoba odpowiedzialną za diakonię:
Kinga Brzezińska Diakonia otwarta
diakonia_muzyczna

Diakonia ta prowadzi Wspólnotę w wyrażaniu piękna Boga za pomocą muzyki. 

Główne zadania:
 • służba muzyczna podczas Eucharystii
 • posługa podczas wydarzeń organizowanych przez Wspólnotę
 • prowadzenie muzyczne uwielbienia we Wspólnocie i na wydarzeniach
Dodatkowe spotkania:
 • próby przed większymi wydarzeniami,
 • próby przed nagraniami
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • kilka godzin w miesiącu przed spotkaniami otwartymi i wydarzeniami
 • podczas Góry modlitwy
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • gra na instrumencie (swobodna)
 • śpiew czysty intonacyjnie
 • dobre poczucie rytmu
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • uczestniczenie w zespołach uwielbieniowych podczas wydarzeń wspólnotowych
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • służba muzyczna często jest wpisana według podanego grafika, rotacyjnie
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • rozwijanie gry i śpiewu zespołowo
 • rozwijanie umiejętności uwielbienia muzycznego
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • pragnienie uwielbienia Pana
 • gorące serce czciciela
 • chęć grania/śpiewania dla Pana
 • chęć grania/śpiewania w zespołach z innymi
Osoba odpowiedzialną za diakonię:

Anna Brzezińska
Diakonia otwarta

Diakonia przede wszystkim jest na usługach diakonii muzycznej. Przygotowuje śpiewnik używany przez muzyków oraz slajdy z tekstami pieśni wyświetlanych podczas spotkań.

Główne zadania:
 • aktualizacja śpiewnika internetowego
 • aktualizacja bazy danych pieśni w programie do obsługi tekstów
Dodatkowe spotkania:

brak

Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:

W zależności od potrzeby. Potrzeba poświęcić trochę czasu w domu na przepisywanie utworów w powyższe miejsca.

Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:

Dobra znajomość ortografii, łatwość w uczeniu się obsługi programów.

Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:

Wpisywanie pieśni do śpiewnika internetowego, wpisywanie pieśni do programu wyświetlającego pieśni, drukowanie w razie potrzeby materiałów dla muzyków.

Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:

Wpisywanie pieśni do śpiewnika internetowego, wpisywanie pieśni do programu wyświetlającego pieśni, drukowanie w razie potrzeby materiałów dla muzyków.   W zależności od dyspozycyjności.

Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):

Rozwój w umiejętności obsługi stron internetowych i programów. Jest to przede wszystkim bardzo konkretna służba i duże wsparcie dla muzyków. 

Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):

Szybko się uczysz, obsługa komputera i różnych programów przychodzi ci z łatwością. Lubisz muzykę, może nawet coś wiesz na ten temat.

Osoba odpowiedzialną za diakonię:

Marcin Konkol
Diakonia otwarta

diakonia_modlitwy

Posługa jest skupiona na uwielbieniu Boga. Uwielbienie to jest prowadzone przez liderów słowa w jedności z diakonią muzyczną.
Czasami ma też funkcję proroczą i uwalniającą.

Główne zadania:
 • uwielbienie Boga
 • prowadzenie modlitwy
 • modlitwa Słowem Bożym
 • posłuszeństwo i jedność z osobą prowadzącą
 • wsłuchiwanie się w prowadzenie Ducha Św.
Dodatkowe spotkania:

Nie ma prób. Jest modlitwa przed spotkaniem. Przygotowujący się do posługi samodzielnie, na modlitwie osobistej, rozważa Słowo Boże.

Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • wrażliwość na piękno Bożego Słowa i prowadzenia
 • słuchanie Ducha Św.
 • łatwość mówienia, dobra dykcja
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • stawanie do posługi po wcześniejszej analizie, czytaniu i modlitwie Słowem Bożym
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • modlitwa przed spotkaniem
 • włączanie się do modlitwy prowadzonej przez liderów słowa
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • poruszanie się po Słowie Bożym
 • umiejętność prowadzenia modlitwy w obecności wielu osób
 • ćwiczenie się w pokorze
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • poruszenia
 • światło zrozumienia słów i gestów w czasie modlitwy
 • pomysły na modlitwę w trakcie spotkania czy słyszanych modlitw lub pieśni
Osoba odpowiedzialną za tę diakonię:

Ewa Konkol
Diakonia otwarta

Jest ona częścią diakonii modlitwy. Przez flagi wizualnie ukazujemy Boże prawdy wyrażone w słowie, oddajemy cześć i chwałę Bogu naszym ciałem i gestami.

Jest to wznoszenie sztandarów na cześć Boga – Króla. Bardzo istotne znaczenie mają używane w danym momencie kolory flag.

Główne zadania:
 • posługa tańcem z flagami podczas modlitwy uwielbienia na spotkaniach Wspólnoty, rekolekcjach, dniach skupienia
Dodatkowe spotkania:
 • Na razie się nie odbywają – w planach są spotkania raz w miesiącu (ok. 2 godz.), aby przećwiczyć układy z flagami
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • w przyszłości 2 godziny
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • pragnienie oddawania Bogu chwały poprzez gest, ruchy ciałem
 • koordynacja ruchowa
 • słuch muzyczny
 • sprawność ruchowa
 • umiejętność pracy w zespole
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • posługa tańcem z flagami podczas uwielbienia we wspólnocie
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • posługa tańcem z flagami podczas uwielbienia we wspólnocie
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • nauka wyrażania uwielbienia inaczej niż tylko słownie
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • brak skrępowania do publicznego wyrażania uwielbienia przez taniec
 • sprawność i koordynacja ruchowa
Osoby odpowiedzialne za diakonię:

Maria Duszyńska, Ewa Konkol
Diakonia otwarta

Celem diakoni jest prowadzenie uwielbienia podczas Góry Modlitwy – comiesięcznej, kilkugodzinnej modlitwy.

Główne zadania:
 • prowadzenie uwielbienia
 • nauka jak to robić
 • wprowadzanie i ćwiczenie nowych form uwielbienia
 • nauka jak współpracować z zespołem podczas uwielbienia
Dodatkowe spotkania:
 • w planach, zwykle spotykamy się na Górach Modlitwy
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • kilka godzin – dojazd, Góra i wyjazd, rozkładanie i składanie sprzętu muzycznego
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • serce chętne do uwielbiania Pana
 • chęć służenia głosem i instrumentem
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • regularna modlitwa osobista oparta na Słowie Bożym
 • regularna modlitwa z instrumentem, ze śpiewem (indywidualne i z zespołem)
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • regularna modlitwa osobista oparta na Słowie Bożym
 • regularna modlitwa z instrumentem, ze śpiewem (indywidualne i z zespołem)
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • wzrost duchowy
 • umiejętność grania i modlitwy w zespole
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • mam uzdolnienia i umiejętności muzyczne
 • chęć uwielbiania Pana i “tracenia” dla Niego czasu
Osoba odpowiedzialna za tę diakonię:

Ania Brzezińska
Diakonia otwarta

Opis wkrótce…
Osoba odpowiedzialna za diakonię:
Małgorzata Kostrzewska Diakonia otwarta

Diakonię tworzą animatorzy, osoby doświadczone w modlitwie wstawienniczej. Zazwyczaj na spotkaniach organizowane są zespoły modlitewne, które posługują modlitwą indywidualną innym osobom.

Główne zadania:
 • dziękczynienie i błogosławienie Pana
 • wspieranie modlitewne osób w potrzebie
 • modlitewne prośby o uzdrowienie
 • podnoszenie i duchowa asysta
Dodatkowe spotkania:
 • zespoły wstawiennicze posługują podczas wydarzeń wspólnotowych
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • posługa wstawiennicza wymaga stałej formacji we Wspólnocie, bycie w stanie łaski uświęcającej, nie trzeba mieć specjalnych predyspozycji osobistych
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • brak
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • gotowość do posługi o każdym czasie
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • modlitwa.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • podczas modlitwy przekazywane są osobie omadlanej słowa i obrazy przynoszące otuchę, podniesienie, pokrzepienie. Doświadczenie to jest umacniające również dla osób posługujących w diakonii
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • chęć modlitwy za innych, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni
Osoba odpowiedzialna za diakonię:

Maciej Konkol
Diakonia zamknięta

Diakonia prorocza jest częścią posługi wstawienniczej – Bóg, przemawiając przez konkretną osobę, kieruje swoje Słowo do danej osoby, aby pogłębić jej doświadczenie wiary oraz świadomości bliskiej i miłującej obecności Boga w jej życiu. Nie jest to przepowiadanie przyszłości.

Główne zadania:
 • posługa prorocza
Dodatkowe spotkania:
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • brak
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • głębokie życie modlitewne i sakramentalne
 • codzienne studium Słowa Bożego
 • wrażliwość i empatia
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • posługa wstawiennicza – prorocza podczas modlitwy indywidualnej
 • posługa w tzw. “pokojach proroczych” (w grupach 3-4 osób modlących się za 1 osobę)
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • posługa wstawiennicza – prorocza podczas modlitwy indywidualnej
 • posługa w tzw. “pokojach proroczych” (w grupach 3-4 osób modlących się za 1 osobę)
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • rozwój wrażliwości na działanie Boga
 • nauka pozytywnego przekazywania Słowa Bożego
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • wrażliwość, empatia
 • wsłuchanie w Słowo Boże
 • otwarcie na to, co przekazuje Bóg
 • pokora – umiejętność bycia gotowym na rezygnację z posługi w danym momencie (jeśli osoba prosząca nie jest gotowa na przyjęcie)
Osoba odpowiedzialną za tę diakonię:

Maria Duszyńska
Diakonia zamknięta

Opis wkrótce…
Osoba odpowiedzialna za diakonię:
Zenon Elmanowski Diakonia zamknieta
diakonia_nauczan

Diakonia nauczań służy formacji we wspólnocie na różnych poziomach – od spotkań otwartych, formacji nowych członków do formacji w Przymierzu. Również przygotowuje tematy/program rekolekcji i dni skupienia.

Główne zadania:
 • przygotowanie planu nauczań na otwarte spotkania wspólnoty
 • przygotowanie planu nauczań dla Przymierza
 • przygotowanie tematów i materiałów formacyjnych dla nowych członków wspólnoty
 • przygotowanie tematów i nauczań na rekolekcje i dni skupienia
Dodatkowe spotkania:
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • brak
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • brak
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • brak
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • brak
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • brak
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • brak
Osoby odpowiedzialne za diakonię:

Maria Duszyńska, Ewa Konkol
Diakonia zamknięta

Katechezy głoszone są przez osoby wyznaczane przez diakonię Planowania i rozdzielania katechez. Po więcej szczegółów zerknij do opisu powyżej. Diakonia zamknięta
diakonia_formacji_dzieci_mlodziezy
Chcemy, aby nie tylko dorośli i młodzież mieli swoją formację, ale również dzieci. Dzięki temu, dzieci mają okazję spotkać się z Bożym Słowem oraz ze sobą na wzajem. Bardzo lubią ten czas i chętnie w nim uczestniczą.
Główne zadania:
 • Przygotowanie krótkiego wstępu dotyczącego Słowa Bożego z pierwszej niedzieli lub uroczystości, którą będziemy obchodzić w Kościele.
 • Przygotowanie materiałów ( np. do prac plastycznych, krótkiej bajki ), które pomogą dzieciom zrozumieć przekazywane treści.
 • Zadbanie o to aby podczas spotkania były kanapki i woda.
Dodatkowe spotkania:
Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Podczas gdy dorośli, w Kościele uczestniczą w katechezie dzieci mają swoje spotkanie w salkach.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię
Do przygotowania spotkań póki co zaangażowani są chętni rodzice i oni je prowadzą. Każda para rodziców lub rodzic z danej rodziny średnio przygotowuje jedno lub dwa spotkania w roku.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
Nie potrzeba mieć szczególnych talentów, dzieciom wystarczy obecność kochającego dorosłego, który chce podzielić się z nimi tym co dla nich przygotował.
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • Przygotowanie spotkania dla dzieci
 • organizacja warsztatów dla dzieci
 • organizacja dodatkowych atrakcji, które sprawią radość dzieciom
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • pomoc w organizacji spotkań, warsztatów czy atrakcji.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • pogłębienie relacji we wspólnocie
 • przebywanie wśród dzieci, słuchanie ich i współpraca z nimi
 • uczenie się od dzieci
 • spotkanie ze Słowem Bożym
 • rozwijanie talentów
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
Jeżeli lubisz dzieci i chciałbyś dzielić się z nimi swoją wiedzą, talentami i pasjami to zapraszamy 🙂
Osoba odpowiedzialna za tę diakonię:
Kasia Zawistowska
Opis wkrótce…
Osoby odpowiedzialne za diakonię:
Mikołaj Piotrkowski, Magdalena Łojek, Maria Duszyńska Diakonia otwarta
diakonia_medialna
Diakonia skupia ludzi odpowiedzialnych za realizację różnego typu mediów niezbędnych w działalności Wspólnoty. Ma ona zasadnicze znaczenie dla widoczności działań wspólnoty i umożliwia wchodzenie i utrzymywanie relacji międzyludzkich poprzez media. Zadania realizowane przez Diakonię oscylują wokół realizacji dźwięku, wideo, oświetlenia, grafiki, mediów internetowych i wydawnictw.
Główne zadania:
Ogólny zestaw zadań najczęściej wykonywanych przedstawia się następująco:
 1. Umieszczenie informacji w mediach społecznościowych (w tym opracowanie plakatu)
 2. Reżyseria dźwięku
 3. Reżyseria oświetlenia
 4. Streaming katechez, liturgii, koncertów (zgodnie z decyzją Rady)
 5. Nagranie katechez, liturgii, koncertów (zgodnie z decyzją Rady), opracowanie i umieszczenie na YouTube.
Zadania te realizowane są podczas następujących działań Wspólnoty:
 • Pierwsza sobota
 • Góra Modlitwy
 • Dzień Skupienia
 • Koncerty okazjonalne
 • Objawienie Pańskie
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Triduum Paschalne
 • Rekolekcje letnie
W katalogu działań Diakonii jest również tworzenie treści i utrzymanie stron internetowych i social-mediów oraz przeprowadzanie procesu tworzenia i wydawania różnego rodzaju publikacji. Diakonia także planuje i realizuje zakupy sprzętu medialnego oraz bierze czynny udział w pozyskiwaniu środków finansowych na te cele.
Dodatkowe spotkania:
 • spotkania odbywają się 3 godziny przed każdym wydarzeniem.
 • działania dotyczące realizacji stron i social-mediów są wykonywane przy pomocy spotkań online.
 • działania dotyczące wydawnictw są realizowane w miarę potrzeb.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
W zależności od rodzaju działania:
 • reżyseria dźwięku i wideo wymaga obecności 3 godziny przed i godzinę po działaniu.
 • pracowanie dźwięku i wideo do umieszczenia w sieci wymaga od 15 minut do 1 godziny pracy na 1 minutę materiału.
 • opracowanie grafiki wydarzenia i umieszczenie go w sieci wymaga od 1 do 3 godzin na każde wydarzenie.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • tworzenie grafiki internetowej,
 • tworzenie stron internetowych,
 • obsługa stron internetowych,
 • tworzenie treści stron internetowych,
 • reżyseria dźwięku (Behringer X32, stageboxy),
 • inżynier dźwięku,
 • obsługa oprogramowania Studio One (6),
 • reżyseria świateł (DMX),
 • obsługa świateł (DMX),
 • obsługa aparatów fotograficznych i kamer,
 • obsługa oprogramowania OBS,
 • obsługa oprogramowania DaVinci Resolve,
 • obsługa streamingu przez YouTube i inne platformy,
 • tworzenie treści i obsługa Facebooka,
 • tworzenie treści i obsługa Instagrama,
 • projektowanie i skład poligraficzny,
 • obsługa oprogramowania Corel, Canva.
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
Realizacja jakiegokolwiek zadania związanego z powyższymi umiejętnościami, np. ogarnięcie aparatu podczas nagrań, lub przygotowanie tekstu na stronę internetową, itp.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • realizacja zadań nieregularnych związanych z powyższymi umiejętnościami.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • pasja do granic,
 • rozwój we wszystkich wyżej wskazanych dziedzinach,
 • wejście na ścieżkę rozwoju, która nie ma końca,
 • ciągłe zmiany,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • wysoka odpowiedzialność,
 • wysoki wpływ na efekt ostateczny oraz kierunek rozwoju.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
Jeśli wiesz, że posiadasz którekolwiek umiejętności wskazane wcześniej, to znaczy, że jesteś zaproszony/zaproszona do tej diakonii.
Osoba odpowiedzialna za tę diakonię:
Grzegorz Oller Diakonia otwarta
Diakonia skupia ludzi stanowiących zaplecze produkcji medialnej. Ma ona zasadnicze znaczenie dla powodzenia zadań realizowanych przez Diakonię Produkcji Medialnej. Tworzą ją osoby gotowe do udzielania wszelkiej pomocy realizatorom dźwięku i wideo z wyjątkowo rozwiniętą wrażliwością na potrzeby wynikające z postawionego celu. Zadania realizowane przez Diakonię Techniki Medialnej oscylują wokół realizacji dźwięku, wideo, mediów internetowych i wydawnictw.
Główne zadania:
Ogólny zestaw zadań najczęściej wykonywanych przedstawia się następująco:
 1. Dbanie o stan techniczny sprzętu muzycznego
 2. Naprawianie elementów sprzętu medialnego i technicznego
 3. Przygotowanie, rozstawianie i składanie sprzętu muzycznego i wideo.
 4. Poprawianie umiejętności tworzenia systemu nagłośnieniowego.
 5.  Reagowanie na potrzeby wskazywane przez reżyserów dźwięku i wideo podczas działań.
 6. Organizacja i realizacja przewozu sprzętu
 7. Współdziałanie z Diakonią Produkcji Medialnej przy procesie poprawy jakości sprzętu i zakupów.
Zadania te realizowane są podczas następujących działań Wspólnoty:
 • Pierwsza sobota
 • Góra Modlitwy
 • Dzień Skupienia
 • Koncerty okazjonalne
 • Objawienie Pańskie
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Triduum Paschalne
 • Rekolekcje letnie
Dodatkowe spotkania:
Spotkania odbywają się 3 godziny przed każdym wydarzeniem oraz godzinę po wydarzeniu.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
Wszelkie informacje przekazywane są przez grupę na WhatsApp.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • ochota do nauki,
 • zdrowy kręgosłup,
 • umiejętność znoszenia stresu wynikającego z braku czasu i pośpiechu,
 • ogólna orientacja w tworzeniu połączeń kablowych audio i wideo,
 • umiejętność tworzenia połączeń energetycznych i sieciowych (CAT),
 • umiejętność naprawiania kabli i prostych urządzeń elektrycznych,
 • możliwość używania samochodu dostawczego.
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • ustawianie sprzętu audio i wideo,
 • podłączanie sprzętu audio i wideo,
 • porządkowanie sprzętu audio i wideo,
 • obsługa sprzętu audio i wideo (światła, statywy, kable, etc.),
 • drobne naprawy.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • pomoc przy składaniu sprzętu po wydarzeniach.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • zaangażowaną grupę osób,
 • rozwój we wszystkich wyżej wskazanych dziedzinach,
 • wejście na ścieżkę rozwoju, która nie ma końca,
 • ciągłe zmiany,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • wysoka odpowiedzialność,
 • wpływ na efekt ostateczny oraz kierunek rozwoju.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
Jeśli odczuwasz, że wiesz jak pomóc tym od nagłośnienia, to na pewno jesteś potrzebny!
Osoba odpowiedzialna za tę diakonię:
Grzegorz Oller Diakonia otwarta
Celem diakonii jest przede wszystkim obsługa komputerów podczas spotkań otwartych, rekolekcji, dni skupienia i wydarzeń ewangelizacyjnych. Służy wszystkim biorącym udział w wydarzeniu, ponieważ zapewnia duże udogodnienia: wyświetlanie tekstów pieśni, obsługa transmisji itp.
Główne zadania:
 • Obsługa komputera z tekstami
 • Obsługa projektora i ekranu poglądowego dla muzyków
 • Obsługa transmisji na żywo lub nagrań wydarzenia
 • Obróbka nagranego materiału
Dodatkowe spotkania:
Brak.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
Warto przyjść wcześniej na spotkanie, żeby pomóc w rozłożeniu sprzętu i kabli, jednak poza tym praca głównie odbywa się w czasie trwania spotkań. Jeżeli ktoś chciałby się podejmować zadania obróbki nagranych materiałów, wtedy to zadanie wymaga poświęcenia sporo czasu w domu.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
Umiejętność szybkiego uczenia się. Warto również umieć obsługiwać komputery firmy Apple. Jednak równie dobrze możesz nic nie wiedzieć czy umieć i uczyć się na bieżąco wszystkich potrzebnych umiejętności. Grunt, żeby być otwartym na nowe umiejętności. Przy obsłudze tekstów niezbędna jest dobra znajomość ortografii.
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
Rozstawianie i opieka nad projektorem podczas spotkań, obsługa transmisji na żywo/nagrywania z poziomu komputera jak również operowanie kamer, obsługa komputera z tekstami, obróbka nagrań.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
Obsługa komputera z tekstami, opieka nad projektorem.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
Rozwijanie umiejętności z zakresu obsługi sprzętu komputerowego, profesjonalnych programów do transmisji i nagrywania oraz obróbki audio czy wideo.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
Szybko się uczysz, obsługa komputera i różnych programów przychodzi ci z łatwością.
Osoba odpowiedzialna za tę diakonię:
Marcin Konkol Diakonia otwarta
 • administrowanie Facebook (FB), YouToube (YT), Instagram,
 • administrowanie stroną internetową.
Główne zadania:
 • bieżące ogłoszenia, informacje, posty, galerie zdjęć (strona i 2 grupy WGB – grupa zamknięta i Triduum WGB
 • YT – filmy i live’y – Grzegorz Oller
 • administrowanie Instagrama – bezpośrednio posty umieszcza Ania Kullas i Marysia Rzepka
Dodatkowe spotkania:
 • okazjonalne – sytuacyjne
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • 2 godziny dziennie, a są dni bez informacji
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • umiejętności techniczne,
 • własna inicjatywa i kreatywność,
 • znajomość komputera, np. ustawień konta na Instagramie,
 • sumienność
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • bieżące ogłoszenia, informacje, posty, galerie zdjęć (strona i 2 grupy WGB – grupa zamknięta i Triduum WGB
 • YT – filmy i live’y – Grzegorz Oller
 • administrowanie Instagrama – bezpośrednio posty umieszcza Ania Kullas i Marysia Rzepka
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • bieżące ogłoszenia, informacje, posty, galerie zdjęć (strona i 2 grupy WGB – grupa zamknięta i Triduum WGB
 • YT – filmy i live’y – Grzegorz Oller
 • administrowanie Instagrama – bezpośrednio posty umieszcza Ania Kullas i Marysia Rzepka
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
Osoba odpowiedzialna za tę diakonię:
Jacek Brzeziński Diakonia otwarta
Audiowizualizacja, dokumentacja, popularyzacja, promocja Wspólnoty
Główne zadania:
 • dbanie o jakość materiałów,
 • audiowizualizacje,
 • dokumentacja,
 • popularyzacja i promocja Wspólnoty Gwiazda Betlejemska.
Dodatkowe spotkania:
 • na bieżąco, przy okazji każdego spotkania
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • obróbka, audiowizualizacja, publikacja – kilka godzin po imprezie
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • dobry sprzęt potrzebny (w większości swój prywatny),
 • umiejętności techniczne,
 • i to coś, żeby się chciało i zależało.
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • dbanie o jakość materiałów,
 • audiowizualizacje,
 • dokumentacja,
 • popularyzacja i promocja Wspólnoty Gwiazda Betlejemska.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • dbanie o jakość materiałów,
 • audiowizualizacje,
 • dokumentacja,
 • popularyzacja i promocja Wspólnoty Gwiazda Betlejemska.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • realizacja zainteresowań artystycznych i fotograficznych
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • jeśli chcesz realizować i rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i fotograficzne.
Osoby odpowiedzialne za tę diakonię:
Jacek Brzeziński, Grzegorz Oller Diakonia otwarta
Diakonia służy rozwijaniu strony internetowej wspólnoty i fundacji BERIT.
Główne zadania:
 • rozwijanie strony internetowej wspólnoty i fundacji Berit;
 • uzupełnianie strony w aktualne wydarzenia.
Dodatkowe spotkania:
Nie odbywają się.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
To zależy od potrzeb i tego co jest do zrobienia.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
WordPress.
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • dodawanie filmu z katechezą i pytań na grupę dzielenia;
 • dodawanie aktualności;
 • tworzenie krótkich podsumowań wydarzeń wspólnotowych.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
Rozwój strony o konkretną funkcjonalność.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
Można mieć wpływ na stronę i jej wygląd.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
Umiejętność tworzenia i rozwijania strony opartej na WordPress.
Osoba odpowiedzialna za tę diakonię:
Mariusz Zawistowski Diakonia otwarta
Zapis wydarzeń, w których wspólnota brała udział lub organizowała. Dla pamięci (zachowania jej) oraz dla tych, którzy nie brali udziału w tych wydarzeniach.
Główne zadania:
 • zapisywanie wydarzeń
Dodatkowe spotkania:
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • w zależności od ilości wydarzeń, a więc czasu ich opisu.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • zdolność przekazu informacji i ich poprawny zapis.
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • zapisywanie tego, w co angażuje się wspólnota lub jej członkowie.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • opis tego wydarzenia, w którym brałeś udział albo kto Ci je zrelacjonował.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • współudział w zapisie historii naszej wspólnoty.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • gdy lubisz i masz umiejętności przelania “na papier” wydarzeń,
 • gdy lubisz opisywać to, co widziałeś lub słyszałeś.
Osoba odpowiedzialna za tę diakonię:
Beata Wilczyńska Diakonia otwarta
diakonia_liturgiczna
 • przygotowanie scholi do oprawy muzycznej na Triduum,
 • przygotowanie śpiewników papierowych i plików do wyświetlania on-line,
 • przygotowanie jak najpiękniejszej liturgii,
 • zadbanie logistyczne o całość wydarzenia.
Główne zadania diakonii:
 • próby scholi
 • przygotowanie nut, segregatorów, śpiewników
Dodatkowe spotkania diakonii:
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • 2 miesiące przed Triduum około 4 próby (po ok. 4 godziny)
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • znajomość nut,
 • umiejętność śpiewania czysto swoim głosem równocześnie z innymi głosami,
 • gra na instrumencie z nut i nie tylko .
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • przeżywanie Triduum bardziej od “wewnątrz”, bardziej aktywnie
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • umiejętności muzyczne (głosowe lub/i instrumentalne),
 • cykliczne życie od Triduum do Triduum, ukochanie – zachwyt Paschą Pana.
Osoby odpowiedzialne za tę diakonię:
Jacek Brzeziński, Grzegorz Oller, Anna Brzezińska, Mirek Pawlak Diakonia otwarta
Diakonia pełni funkcję pomocniczą – aby wyznaczyć odpowiedzialnych za przygotowanie różnych posług liturgicznych podczas naszych spotkań otwartych, rekolekcji, dni skupień i Triduum Paschalnego.
Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • wyznaczenie odpowiedzialnych za przygotowanie modlitwy powszechnej na mszach,
 • wyznaczenie odpowiedzialnych (grup dzielenia) za czytania i śpiew psalmu na mszach,
 • wyznaczenie odpowiedzialnych (grup dzielenia) za służbę ołtarza (ministrantów).
Dodatkowe spotkania diakonii:
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • umiejętność wyraźnego czytania z dykcją
 • umiejętność śpiewu (chodzi o psalm)
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
Te posługi są rozdzielane w ramach grup dzielenia:
 • czytanie czytań mszalnych,
 • śpiew psalmu i Alleluja,
 • ułożenie i przeczytanie tekstu modlitwy powszechnej,
 • mężczyźni – służba liturgiczna ołtarza (ministranci).
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
Te posługi są rozdzielane w ramach grup dzielenia:
 • czytanie czytań mszalnych,
 • śpiew psalmu i Alleluja,
 • ułożenie i przeczytanie tekstu modlitwy powszechnej,
 • mężczyźni – służba liturgiczna ołtarza (ministranci).
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • wdrożenie w posługę liturgiczną podczas Mszy Świętej,
 • pełne zaangażowanie w przeżycie liturgii,
 • pogłębienie wiedzy liturgicznej.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • umiejętność czytania z dykcją,
 • brak tremy przy publicznych wystąpieniach,
 • dla śpiewających dobry głos,
 • chęć pełnego zaangażowania się w liturgię.
Osoba odpowiedzialną za tę diakonię:
Maria Duszyńska, Ewa Konkol Diakonia otwarta
Msze Święte, Liturgie Godzin, uroczystości, itp.
Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • opieka liturgiczna,
 • w czasie Triduum – próby,
 • dbałość o sprzęt liturgiczny.
Dodatkowe spotkania diakonii:
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
Jest dla każdego, przy każdej uroczystości
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • potrzebna płeć męska,
 • od podstaw dla każdego.
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
sumienność, punktualność, otwartość
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • bycie w centrum liturgii
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • bycie mężczyzną wystarczy.
Osoba odpowiedzialną za tę diakonię:
Jacek Brzeziński, Maciej Konkol Diakonia otwarta
diakonia_ewangelizacji

Alpha to 12-tygodniowy kurs ewangelizacyjny przeznaczony zarówno dla niewierzących, jak i dla osób, którzy chcą pogłębić swoją relacje z Jezusem i Duchem Świętym. Natomiast Kursy dla rodziców są pomocą w relacjach rodziców z dziećmi.

Główne zadania:
 • Organizacja Kursu dla rodziców dzieci młodszych i nastoletnich,
 • Organizacja dwa razy w roku Kursu Alpha dla dorosłych i dla mam,
 • Pieczenie ciast,
 • Pomoc w przygotowaniu sali i sprzątaniu,
 • Otoczenie uczestników i ekipy modlitwą,
 • Organizacja Dnia Alpha (prowadzenie Uwielbienia, pomoc gospodarcza i techniczna),
 • W ramach Kursu prowadzenie Grup Dzielenia,
 • Opieka nad dziećmi w trakcie trwania spotkania.
Dodatkowe spotkania

Spotkanie modlitewno-szkoleniowe odbywają się dwa razy przed rozpoczęciem kursu i raz w ciągu kursu.

Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:

Można dołączyć jako ekipa stała, która w czasie prowadzenia kursu co tydzień w poniedziałki służy w miarę możliwości czasowych max. 16:30-22:15
Poza ekipą stałą, można włączyć się w pomoc gospodarczą, pieczenie ciast, sprzątanie, modlitwę, (w miarę możliwości czasowych).

Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:

Służba w Alpha jest na tyle różnorodna, że każdy może znaleźć swoje miejsce. Aby służyć w grupie dzielenia, najlepiej przejść wcześniej Alpha jako uczestnik, żeby poznać i zrozumieć zasady, jakie panują w grupie. Nie jest to jednak wymogiem.

Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • Promocja Alpha w mediach społecznościowych, reklama,
 • Organizacja zakupów,
 • Bycie hostem,
 • Granie lub śpiewanie w czasie spotkań,
 • Techniczne (obsługa komputera, projektora).
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • Pieczenie ciast,
 • Pomoc na dniu Alpha (gospodarczo, opieka nad dziećmi, prowadzenie Uwielbienia słowem i muzycznie),
 • Gospodarcze: pomoc w przygotowaniu sali, sprzątanie,
 • Modlitwa.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):

Jezus powiedział “idźcie i głoście”, jest to główne polecenie, które nam przekazał. Służąc na Alpha przyprowadzamy ludzi do Jezusa i nie ma niczego piękniejszego niż patrzenie jak Jezus przemienia ich życie, a przy tym i nasze.

Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):

Każda osoba jest potrzebna i mile widziana 🙂

Osoby odpowiedzialne za tę diakonię:

Celina Fábián, Gergő Fábián
Diakonia otwarta

Naszym celem jest ewangelizacja młodzieży. Każdy zaprasza na Alphę swoich znajomych, by przyszli i zobaczyli jak dobry jest Pan.
Główne zadania:
 • Organizacja kursu Alpha,
 • Organizacja Dnia Alpha.
Dodatkowe spotkania:
Spotkanie modlitewno-szkoleniowe odbywają się dwa razy przed rozpoczęciem kursu i raz w ciągu kursu.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
Służba w Alpha jest na tyle różnorodna, że każdy może znaleźć swoje miejsce. Aby służyć w grupie dzielenia, najlepiej przejść wcześniej Alpha jako uczestnik, żeby poznać i zrozumieć zasady, jakie panują w grupie. Nie jest to jednak wymogiem.
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • Promocja Alpha w mediach społecznościowych, reklama,
 • Organizacja zakupów,
 • Bycie hostem,
 • Granie lub śpiewanie w czasie spotkań,
 • Techniczne (obsługa komputera, projektora),
 • Prowadzenie zabaw,
 • Pomoc w przygotowaniu sali i posprzątaniu,
 • Robienie zdjęć i filmików.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • Pieczenie ciast,
 • Pomoc na dniu Alpha (gospodarczo, prowadzenie uwielbienia słowem i muzycznie),
 • Gospodarcze: pomoc w przygotowaniu sali, sprzątanie,
 • Modlitwa,
 • Robienie zdjęć, filmików,
 • Promocja Alpha w mediach społecznościowych,
 • Dzielenie się swoim świadectwem,
 • Zapraszanie znajomych na Alpha.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • Nowe przyjaźnie, dobra zabawa,
 • Włączenie się w dzieło ewangelizacji. Można patrzeć jak inni zbliżają się do Jezusa, a ich całe życie się zmienia.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
Każda osoba jest potrzebna i mile widziana 🙂 Zapraszamy młodzież od 13. roku życia i młodych dorosłych
Osoby odpowiedzialne za tę diakonię:
Celina Fábián, Gergő Fábián Diakonia otwarta
Nieść Dobrą Nowinę do więźniów.
Główne zadania:
 • Ewangelizacja więźniów kursem Alpha.
Dodatkowe spotkania:
Dodatkowe spotkania to czas szkolenia na posługę kursem Alpha
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
Spotkania odbywają się co tydzień i trwają 3 godziny, poza tym czas na przygotowanie spotkań.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • Jedni posługują muzycznie,
 • Inni głoszą słowo, katechezy,
 • Inni modlitwą wstawienniczą,
 • Jeszcze inni potrzebni do organizacji spotkań, rozmów z dyrektorem więzienia, kapelanem
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
Prowadzenie rozmów z więźniami, są tego spragnieni.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
Przygotowanie dnia Alpha oraz posługiwanie w niej muzycznie.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • np. prowadzenie spotkań jako gospodarz,
 • głoszenie katechez.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Nieocenianie ludzi.
Osoba odpowiedzialną za tę diakonię:
Janek Mazur Diakonia_zamknieta
Diakonia jest odpowiedzialna za cykliczne organizowanie Kursu Małżeńskiego Alpha. Kurs odbywa się dwa razy w roku w formie on-line. Jest to cykl 7 spotkań, na których pogłębiamy swoją relację małżeńską.
Główne zadania:
 • Przygotowanie strony zapisów;
 • Koordynacja spotkań;
 • Wysyłanie maili i SMS-ów informacyjnych do zapisanych małżeństw.
Dodatkowe spotkania:
nie odbywają się
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
W czasie trwania kursu około 3 godzin tygodniowo.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
Otwartość na spotkania z ludźmi
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • Organizowanie cotygodniowych spotkań;
 • Modlitwa za uczestników kursu.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
Zastąpienie prowadzących, podczas ich nieobecności.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • Pogłębienie relacji małżeńskiej. Jako członkowie diakonii także przechodzimy kurs małżeński;
 • Zawiązanie relacji z małżeństwami biorącymi udział w kursie.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
Każdy może się zaangażować
Osoby odpowiedzialne za tę diakonię:
Mariusz Zawistowski, Celina Fábián, Gergő Fábián Diakonia otwarta
Opis wkrótce…
Osoby odpowiedzialne za diakonię:
Mikołaj Piotrkowski, Adam Duszyński Diakonia otwarta
diakonia_milosierdzia
Diakonia ta jest stosunkowo nową diakonią. Została założona, by uczyć się czynić dzieła miłosierdzia we wspólnocie, parafii i najbliższym otoczeniu. Swoją działalność będziemy opierać o współpracę z parafią Wniebowzięcia NMP w Żukowie oraz ościennymi parafiami, z których pochodzimy. Chcemy czynić konkretne dzieła miłosierdzia także poza wspólnotą, w które mogą się włączyć członkowie wspólnoty.
Główne zadania:
Chcemy, by w tej służbie prowadziło nas słowo Mt 25, 31-46, które nawołuje, by w każdym człowieku umieć ujrzeć człowieka stworzonego na obraz Boży. Każde najmniejsze dobro się liczy.
 • uczestniczenie w dziełach miłosierdzia – Szlachetna Paczka, List do więźnia, zbiórki żywności, przyborów, ubrań, ekwipunku – w zależności od akcji
 • bycie dyspozycyjnym do pomocy poszczególnym członkom Wspólnoty, gdy potrzeba pomocy np. przy dojeździe na spotkania wspólnotowe – oferowanie swojego transportu lub np. gdy potrzeba pomocy przy wniesieniu pralki do mieszkania itp.
 • reagowanie na osoby potrzebujące w otaczającym środowisku – wyjście z inicjatywą pomocy, zbiórki żywności czy ubrań
 • służenie darem rady, rozmowy, wysłuchania, zrozumienia dla osób, które tego potrzebują
 • otoczenie modlitwą osób potrzebujących, ubogich, wykluczonych, zapomnianych
 • świadczenie miłosierdzia w sytuacjach codziennego życia
Dodatkowe spotkania:
Spotkania warto by było organizować, gdy na horyzoncie pojawiają się jakieś akcje. (np. raz na miesiąc lub dwa miesiące). Na spotkaniach będziemy omawiać jak chcemy się konkretnie włączyć w pomoc i przydzielimy zadania poszczególnym osobom.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
Jak będą jakieś konkretne akcje – tyle czasu, ile akurat będzie potrzebne i jesteś w stanie poświęcić 🙂
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
Myślę, że każdy może dołączyć do diakonii i spróbować swoich sił, nie ma jakichś większych wymagań. Chociaż warto być gotowym poświęcić trochę sił, energii i czasu drugiemu człowiekowi albo dziełu, w które dana osoba chce się włączyć.
Przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • szukanie akcji pomocowych, w które można by było się włączyć
 • informowanie o akcjach organizowanych przez twoją parafię, w które mogłaby się włączyć wspólnota
 • osobiste staranie, by okazywać miłosierdzie na co dzień drugiemu człowiekowi
 • w miarę możliwości, dzielenie się swoim środkiem transportu na spotkania wspólnotowe
 • bycie dyspozycyjnym, by porozmawiać przez telefon z osobą ze Wspólnoty, która potrzebuje wsparcia bądź wysłuchania
 • obejmowanie swoją modlitwą osób potrzebujących, ubogich, odizolowanych, opuszczonych
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • uczestniczenie w spotkaniach diakonii
 • obejmowanie swoją modlitwą osób potrzebujących, ubogich, odizolowanych, opuszczonych
 • szukanie akcji pomocowych, w które można by było się włączyć
 • osobiste staranie, by okazywać miłosierdzie na co dzień drugiemu człowiekowi
 • w miarę możliwości, dzielenie się swoim środkiem transportu na spotkania wspólnotowe
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • realna możliwość pomocy drugiemu człowiekowi
 • kontakt z innymi ludźmi, nawiązywanie nowych relacji
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności strategicznego i kreatywnego myślenia
 • możliwość włączenia się w różnorakie akcje pomocowe
 • twoja służba w diakonii przyczynia się do dobra innych
 • rozwijanie umiejętności komunikacji z drugim człowiekiem
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • jeśli masz wewnętrzne pragnienie pomocy drugiemu człowiekowi
 • jeśli masz dużo czasu i chęci i chcesz je poświęcić na coś z pożytkiem dla drugiego człowieka
 • jeśli lubisz interakcje z ludźmi, lubisz otaczać się ludźmi
 • jeśli nie boisz się wyzwań i jesteś gotowy przekuć chęci w konkretne działanie
 • jeśli nie boisz się wychodzić ze swojej strefy komfortu i robić nowych rzeczy
Osoba odpowiedzialną za tę diakonię:
Alicja Borycka Diakonia otwarta
zaproszenie_do_wspolnoty