diakonie_gwiazda_betlejemska

Diakonia to element struktury Wspólnoty, do której należą poszczególni jej członkowie. Mając różne umiejętności i talenty, chcemy dzielić się nimi, posługując w diakoniach. Diakonia to także miejsce formacji i rozwoju. Dzięki zaangażowaniu i współpracy poszczególnych diakonii nasza Wspólnota może prawidłowo funkcjonować. 

diakonia_organizacji
Opis wkrótce…
Osoby odpowiedzialne za diakonię:
Adam Duszyński, Maciej Konkol Diakonia otwarta
 • służy ludziom we wspólnocie i tym, którzy przychodzą z zewnątrz
 • budowanie relacji, rozmowy przy kawie i poczęstunku
 • zaspokojenie potrzeb ciała i duszy
Główne zadania:
 • kącik kawowy
 • kanapki, owoce, ciasto
 • przygotowanie sali do agapy
 • dekoracja stołu sali
 • zakup produktów spożywczych i AGD
 • ugoszczenie gości
 • sprzątanie przed agapą i po agapie
Dodatkowe spotkania:
 • spotkanie diakonii wcześniej co najmniej godzinę przed uroczystościami, pierwsza sobota, itp.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • 2-3 godziny
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • gościnność
 • umiejętność planowania zakupów
 • umiejętność kierowania i współdziałania z grupą
 • chęć do pracy i służba
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • systematyczność, obecność
 • gotowość do pracy, służby
 • komunikacja z ludźmi
 • dopilnowanie, żeby niczego nie brakowało i też pilnowanie porządku, czystości na stołac
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • gotowość do pomocy w przygotowaniu, czuwaniu nad porządkiem sali i stołu, czystością i przy sprzątaniu, gdy jestem na spotkaniu modlitewnym
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • służba innym
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • dobra organizacja czasu i przestrzeni/sali, gdzie jest przygotowywany i podawany posiłek
 • chęć do służby innym z głębi serca i potrzeby
Osoby odpowiedzialne za diakonię:
Hanna Leszkiewicz, Beata Wilczyńska
Celem tej diakonii jest zaopiekowanie się nowymi osobami, które trafiły pierwszy raz na spotkanie, żeby poczuły się zaproszone, ważne, zaopiekowane.
Główne zadania diakonii:
 • dbanie o wystrój stołów na nasze święta wspólnotowe,
 • strojenie ołtarza na rekolekcjach
 • przygotowywanie rzeczy liturgicznych
Dodatkowe spotkania diakonii:
Nie ma dodatkowych spotkań, jedynie możemy konsultować się telefoniczne lub przez e-mail.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
Nie da się tego szczegółowo określić, ponieważ jest to bardzo różnie, kiedy przygotowujemy materiały do strojenia ołtarza, stołów. Nie liczymy czasu, wynika to z serca.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
Podstawą w tej diakonii jest otwarte serce na ludzi, szczególnie na nowe osoby, które się poznaje, rozmawia się z nimi, zachęca. Przybliżanie im szczególnie podczas rozmowy charyzmatów naszej Wspólnoty.
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • wyszukiwanie, witanie i wprowadzanie w poszczególne punkty naszego spotkania,
 • zapraszanie na agapę,
 • opowiadanie o różnych wydarzeniach organizowanych przez naszą Wspólnotę.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • wyszukiwanie, witanie i wprowadzanie w poszczególne punkty naszego spotkania,
 • zapraszanie na agapę,
 • opowiadanie o różnych wydarzeniach organizowanych przez naszą Wspólnotę.
Co oferuje diakonia członkom
Przez włączenie się do poszczególnej diakonii czuję się odpowiedzialna, potrzebna w tym, co robię i przyczyniam się tym samym do tego, aby wspólnota się rozrastała, była piękna i tętniła życiem.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • otwartość na ludzi
Osoba odpowiedzialna za diakonię:
Bernadeta Banach Diakonia otwarta
Dbanie o ładny wystrój miejsc spotkań, liturgii, aby każdy, kto znajduje się w tym miejscu czuł się dobrze, widział piękno i estetykę.
Główne zadania diakonii:
 • wystrój miejsc spotkań,
 • pranie i prasowanie obrusów, alb,
 • pranie i prasowanie bielizny kielichowej,
 • zaopatrzenie w elementy dekoracji miejsc 
 • dekorowanie
Dodatkowe spotkania diakonii:
Brak (umawiamy się w trakcie spotkań ogólnych albo telefonicznie).
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię
 • w zależności od potrzeb zakupowych 
 • czas potrzebny w trakcie pracy (prasowanie, sprzątanie) lub układanie dekoracji
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • poczucie estetyki i dobranie dekoracji do wydarzenia .
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • proponowanie rozwiązań,
 • tworzenie i realizacja nowych pomysłów wystrojów,
 • fizyczna pomoc lub wzięcie odpowiedzialności za zadania
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • prasowanie,
 • pranie,
 • układanie,
 • sprzątanie.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • poczucie oraz realizacja pasji związanej z ładnym wystrojem,
 • satysfakcję z tego, że innym jest miło i przyjemnie w tym miejscu
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
Jeżeli dobrze czujesz się, realizując to zadanie. (Masz poczucie spełnienia lub chcesz robić więcej lub nawet inaczej → masz pomysły)
Osoby odpowiedzialne za diakonię:
Beata Wilczyńska, Bernadeta Banach Diakonia otwarta
Opis wkrótce…
Osoba odpowiedzialną za diakonię:
Kinga Brzezińska Diakonia otwarta
diakonia_muzyczna
 • wyrażanie piękna Boga za pomocą muzyki,
 • służba muzyczna podczas Eucharystii,
 • posługa podczas wydarzeń organizowanych przez Wspólnotę,
 • prowadzenie muzyczne uwielbienia we Wspólnocie i na wydarzeniach.
Główne zadania diakonii:
 • za pomocą muzyki wyrażanie piękna Boga
 • służba muzyczna podczas Eucharystii
 • posługa podczas wydarzeń organizowanych przez Wspólnotę
 • prowadzenie muzyczne uwielbienia we Wspólnocie i na wydarzeniach 
Dodatkowe spotkania diakonii:
 • próby przed większymi wydarzeniami,
 • próby przed nagraniami
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • kilka godzin w miesiącu przed spotkaniami otwartymi i wydarzeniami
 • podczas Góry modlitwy
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • gra na instrumencie (swobodna),
 • śpiew czysty intonacyjnie,
 • dobre poczucie rytmu.
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • uczestniczenie w zespołach uwielbieniowych podczas wydarzeń wspólnotowych
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • służba muzyczna często jest wpisana według podanego grafika, rotacyjnie
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • rozwijanie gry i śpiewu zespołowo
 • rozwijanie umiejętności uwielbienia muzycznego
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • pragnienie uwielbienia Pana,
 • gorące serce czciciela,
 • lubię grać/śpiewać dla Pana,
 • lubię grać/śpiewać w zespołach z innymi.
Osoba odpowiedzialną za diakonię:
Anna Brzezińska Diakonia otwarta
Opis wkrótce…
Osoba odpowiedzialną za diakonię:
Marcin Konkol Diakonia otwarta
diakonia_modlitwy
Posługa jest skupiona na uwielbieniu Boga. Razem z liderami słowa i muzycznymi w jedności wyraża uwielbienie. Czasami funkcja prorocza, uwalniająca.
Główne zadania diakonii:
 • uwielbienie Boga
 • prowadzenie modlitwy (słowo, flaga)
 • modlitwa słowem Bożym
 • posłuszeństwo i jedność z osobą prowadzącą
 • wsłuchiwanie się w prowadzenie Ducha Św.
Dodatkowe spotkania diakonii:
Nie ma prób. Jest modlitwa przed spotkaniem i posługa. Samodzielnie, na modlitwie osobistej, rozważanie słowa Bożego.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • wrażliwość na piękno Bożego Słowa i prowadzenia, Słuchanie Ducha Św.
 • flagi wymagają wytrzymałości rąk (uniesionych),
 • łatwość mówienia, dobra dykcja.
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • stawanie do modlitwy po wcześniejszej analizie, czytaniu i modlitwie Słowem Bożym.
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • modlitwa przed spotkaniem,
 • naśladowanie prowadzących.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • poruszanie się po Słowie Bożym,
 • bardzo duża aktywność fizyczna,
 • umiejętność “mówienia” do dużej liczby osób.
 • ćwiczenie się w pokorze.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • poruszenia,
 • światło zrozumienia słów i gestów w czasie modlitwy,
 • pomysły na modlitwę w trakcie spotkania czy słyszanych modlitw lub pieśni.
Osoba odpowiedzialną za tę diakonię:
Ewa Konkol Diakonia otwarta
Osoba odpowiedzialną za tę diakonię: Maria Duszyńska, Ewa Konkol
Cel:

Jest ona częścią diakonii uwielbienia. Przez flagi wizualnie ukazujemy Boże prawdy wyrażone w modlitwie, oddajemy cześć i chwałę Bogu naszym ciałem i gestami.

Jest to wznoszenie sztandarów na cześć Boga – Króla. Bardzo istotne znaczenie mają używane w danym momencie kolory flag.

Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • posługa tańcem z flagami podczas modlitwy uwielbienia na spotkaniach wspólnoty, rekolekcjach, dniach skupienia.
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):

 • na razie się nie odbywają – w planach są spotkania raz w miesiącu (ok. 2 godz.), aby przećwiczyć układy z flagami
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):
 • w przyszłości 2 godziny
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • koordynacja ruchowa,
 • słuch muzyczny,
 • sprawność ruchowa,
 • pragnienie oddawania Bogu chwały poprzez gest, ruchy ciałem,
 • umiejętność pracy w zespole.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • posługa tańcem z flagami podczas uwielbienia we wspólnocie
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • posługa tańcem z flagami podczas uwielbienia we wspólnocie
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • nauka wyrażania uwielbienia inaczej niż tylko słownie
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • brak skrępowania do publicznego wyrażania uwielbienia przez taniec,
 • sprawność i koordynacja ruchowa.
Osoba odpowiedzialną za tę diakonię: Ania Brzezińska
Cel:
 • prowadzenie uwielbienia podczas Góry Modlitwy,
 • uwielbianie Pana, “tracenie” dla Niego czasu.
Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • prowadzenie uwielbienia,
 • nauka jak to robić,
 • wprowadzanie i ćwiczenie nowych form uwielbienia,
 • nauka jak współpracować z zespołem podczas uwielbienia.
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):

 • w planach, zwykle spotykamy się na Górach Modlitwy
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):
 • kilka godzin – dojazd, Góra i wyjazd, rozkładanie i składanie sprzętu muzycznego
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • serce chętne do uwielbiania Pana,
 • chęć służenia głosem i instrumentem.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • regularna modlitwa osobista oparta na Słowie Bożym,
 • regularna modlitwa z instrumentem, ze śpiewem (indywidualne i z zespołem).
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • regularna modlitwa osobista oparta na Słowie Bożym,
 • regularna modlitwa z instrumentem, ze śpiewem (indywidualne i z zespołem).
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • wzrost duchowy,
 • umiejętność grania i modlitwy w zespole.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • mam uzdolnienia i umiejętności muzyczne,
 • chęć uwielbiania Pana i “tracenia” dla Niego czasu.
Diakonia_zamknietaOsoba odpowiedzialną za tę diakonię: Maciej Konkol
Cel:

Diakonię tworzą animatorzy, osoby doświadczone w modlitwie wstawienniczej. Zazwyczaj na spotkaniach tworzone są zespoły modlitewne, które posługują modlitwą indywidualnym osobom. 

Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • dziękczynienie i błogosławienie Pana,
 • wspieranie modlitewne osób w potrzebie,
 • modlitewne prośby o uzdrowienie,
 • podnoszenie i duchowa asysta.
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):
 • zespoły wstawiennicze posługują podczas wydarzeń wspólnotowych.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):
 • posługa wstawiennicza wymaga stałej formacji we Wspólnocie, stanie łaski uświęcającej. Posługa nie wymaga specjalnych predyspozycji osobistych.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • brak
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • gotowość do posługi o każdym czasie

Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • modlitwa.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • podczas modlitwy przekazujący czysto osobie omadlanej słowa otuchy, podniesienie, pokrzepienie, słowa i obrazy podnoszące. Słowa te i obrazy mają też dobry, pozytywny wpływ na osoby z diakonii.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • chęć modlitwy za innych, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni.
Diakonia prorocza jest częścią posługi wstawienniczej – Bóg, przemawiając przez konkretną osobę, kieruje Swoje Słowo do danej osoby, aby pogłębić jej doświadczenie wiary oraz świadomości bliskiej i miłującej obecności Boga w jej życiu. Nie jest to przepowiadanie przyszłości.
Główne zadania diakonii:
 • posługa prorocza podczas spotkań wspólnoty, rekolekcji,
 • posługa w tzw. “pokojach proroczych” na rekolekcjach i spotkaniach otwartych.
Dodatkowe spotkania diakonii:
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:
 • brak
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • głębokie życie modlitewne i sakramentalne,
 • codzienne studium Słowa Bożego,
 • wrażliwość i empatia.
Przykładowe zadania stałego członka diakonii:
 • posługa wstawiennicza – prorocza podczas modlitwy indywidualnej
 • posługa w tzw. “pokojach proroczych” (w grupach 3-4 osób modlących się za 1 osobę)
Przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • posługa wstawiennicza – prorocza podczas modlitwy indywidualnej
 • posługa w tzw. “pokojach proroczych” (w grupach 3-4 osób modlących się za 1 osobę)
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • rozwój wrażliwości na działanie Boga
 • nauka pozytywnego przekazywania Słowa Bożego
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • wrażliwość, empatia
 • wsłuchanie w Słowo Boże
 • otwarcie na to, co przekazuje Bóg
 • pokora – umiejętność, bycie gotowym na rezygnację z posługi w danym momencie (jeśli osoba prosząca nie jest gotowa na przyjęcie)
Osoba odpowiedzialną za tę diakonię:
Maria Duszyńska Diakonia zamknieta
diakonia_nauczan
Diakonia_zamknietaOsoba odpowiedzialną za tę diakonię: Maria Duszyńska, Ewa Konkol
Cel:

Diakonia nauczań służy formacji we wspólnocie na różnych poziomach – od spotkań otwartych, formacji nowych członków, formacji w Przymierzu. Również przygotowuje tematy/program rekolekcji i dni skupienia.

Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • przygotowanie planu nauczań na otwarte spotkania wspólnoty,
 • przygotowanie planu nauczań dla Przymierza,
 • przygotowanie tematów i materiałów formacyjnych dla nowych członków wspólnoty,
 • przygotowanie tematów i nauczań na rekolekcje i dni skupienia.
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):
 • brak
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • brak
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • brak

Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • brak
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • brak

Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):

 • brakdiakonia_medialna
Osoba odpowiedzialna za tę diakonię: Grzegorz Oller
Cel:

Diakonia skupia ludzi stanowiących zaplecze produkcji medialnej. Ma ona zasadnicze znaczenie dla powodzenia zadań realizowanych przez Diakonię Produkcji Medialnej. Tworzą ją osoby gotowe do udzielania wszelkiej pomocy realizatorom dźwięku i wideo z wyjątkowo rozwiniętą wrażliwością na potrzeby wynikające z postawionego celu. Zadania realizowane przez Diakonię Techniki Medialnej oscylują wokół realizacji dźwięku, wideo, mediów internetowych i wydawnictw.

Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):

Ogólny zestaw zadań najczęściej wykonywanych przedstawia się następująco:

 1. Dbanie o stan techniczny sprzętu muzycznego
 2. Naprawianie elementów sprzętu medialnego i technicznego
 3. Przygotowanie, rozstawianie i składanie sprzętu muzycznego i wideo.
 4. Poprawianie umiejętności tworzenia systemu nagłośnieniowego.
 5.  Reagowanie na potrzeby wskazywane przez reżyserów dźwięku i wideo podczas działań. 
 6. Organizacja i realizacja przewozu sprzętu
 7. Współdziałanie z Diakonią Produkcji Medialnej przy procesie poprawy jakości sprzętu i zakupów.


Zadania te realizowane są podczas następujących działań Wspólnoty:

 • Pierwsza sobota
 • Góra Modlitwy
 • Dzień Skupienia
 • Koncerty okazjonalne
 • Objawienie Pańskie
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Triduum Paschalne
 • Rekolekcje letnie
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):

Spotkania odbywają się 3 godziny przed każdym wydarzeniem oraz godzinę po wydarzeniu. 

Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię:

Wszelkie informacje przekazywane są przez grupę na WhatsApp.

Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • ochota do nauki,
 • zdrowy kręgosłup,
 • umiejętność znoszenia stresu wynikającego z braku czasu i pośpiechu,
 • ogólna orientacja w tworzeniu połączeń kablowych audio i wideo,
 • umiejętność tworzenia połączeń energetycznych i sieciowych (CAT),
 • umiejętność naprawiania kabli i prostych urządzeń elektrycznych,
 • możliwość używania samochodu dostawczego.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • ustawianie sprzętu audio i wideo,
 • podłączanie sprzętu audio i wideo,
 • porządkowanie sprzętu audio i wideo,
 • obsługa sprzętu audio i wideo (światła, statywy, kable, etc),
 • drobne naprawy.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • pomoc przy składaniu sprzętu po wydarzeniach.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • zaangażowaną grupę osób,

 • rozwój we wszystkich wyżej wskazanych dziedzinach,

 • wejście na ścieżkę rozwoju, która nie ma końca,

 • ciągłe zmiany,

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 • wysoka odpowiedzialność,

 • wpływ na efekt ostateczny oraz kierunek rozwoju.

Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):

Jeśli odczuwasz, że wiesz jak pomóc tym od nagłośnienia, to na pewno jesteś potrzebny!

Osoba odpowiedzialna za tę diakonię: Grzegorz Oller
Cel:

Diakonia skupia ludzi odpowiedzialnych za realizację różnego typu mediów niezbędnych w działalności Wspólnoty. Ma ona zasadnicze znaczenie dla widoczności działań wspólnoty i umożliwia wchodzenie i utrzymywanie relacji międzyludzkich poprzez media. Zadania realizowane przez Diakonię oscylują wokół realizacji dźwięku, wideo, oświetlenia, grafiki, mediów internetowych i wydawnictw.

Główne zadania diakonii:

Ogólny zestaw zadań najczęściej wykonywanych przedstawia się następująco:

 1. Umieszczenie informacji w mediach społecznościowych (w tym opracowanie plakatu) 
 2. Reżyseria dźwięku
 3. Reżyseria oświetlenia
 4. Streaming katechez, liturgii, koncertów (zgodnie z decyzją Rady)
 5. Nagranie katechez, liturgii, koncertów (zgodnie z decyzją Rady), opracowanie i umieszczenie na YouTube.
  Zadania te realizowane są podczas następujących działań Wspólnoty:
  • Pierwsza sobota
  • Góra Modlitwy
  • Dzień Skupienia
  • Koncerty okazjonalne
  • Objawienie Pańskie
  • Zesłanie Ducha Świętego
  • Triduum Paschalne
  • Rekolekcje letnie

W katalogu działań Diakonii jest również tworzenie treści i utrzymanie stron internetowych i social-mediów oraz przeprowadzanie procesu tworzenia i wydawania różnego rodzaju publikacji. Diakonia także planuje i realizuje zakupy sprzętu medialnego oraz bierze czynny udział w pozyskiwaniu środków finansowych na te cele.

Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):

 • spotkania odbywają się 3 godziny przed każdym wydarzeniem.
 • działania dotyczące realizacji stron i social-mediów są wykonywane przy pomocy spotkań online.
 • działania dotyczące wydawnictw są realizowane w miarę potrzeb.
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):

 

W zależności od rodzaju działania:

 • reżyseria dźwięku i wideo wymaga obecności 3 godziny przed i godzinę po działaniu.
 • pracowanie dźwięku i wideo do umieszczenia w sieci wymaga od 15 minut do 1 godziny pracy na 1 minutę materiału.
 • opracowanie grafiki wydarzenia i umieszczenie go w sieci wymaga od 1 do 3 godzin na każde wydarzenie.
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • tworzenie grafiki internetowej,
 • tworzenie stron internetowych,
 • obsługa stron internetowych,
 • tworzenie treści stron internetowych,
 • reżyseria dźwięku (Behringer X32, stageboxy),
 • inżynier dźwięku,
 • obsługa oprogramowania Studio One (6),
 • reżyseria świateł (DMX),
 • obsługa świateł (DMX),
 • obsługa aparatów fotograficznych i kamer,
 • obsługa oprogramowania OBS,
 • obsługa oprogramowania DaVinci Resolve,
 • obsługa streamingu przez YouTube i inne platformy,
 • tworzenie treści i obsługa Facebooka,
 • tworzenie treści i obsługa Instagrama,
 • projektowanie i skład poligraficzny,
 • obługa oprogramowania Corel, Canva.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:

Realizacja jakiegokolwiek zadania związanego z powyższymi umiejętnościami, np. ogarnięcie aparatu podczas nagrań, lub przygotowanie tekstu na stronę internetową, itp.

Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • realizacja zadań nieregularnych związanych z powyższymi umiejętnościami.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):

 • pasja do granic,

 • rozwój we wszystkich wyżej wskazanych dziedzinach,

 • wejście na ścieżkę rozwoju, która nie ma końca,

 • ciągłe zmiany,

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 • wysoka odpowiedzialność,

 • wysoki wpływ na efekt ostateczny oraz kierunek rozwoju.

Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):

Jeśli wiesz, że posiadasz którekolwiek umiejętności wskazane wcześniej, to znaczy, że jesteś zaproszony/zaproszona do tej diakonii.

Osoba odpowiedzialną za tę diakonię: Jacek Brzeziński
Cel:
 • administrowanie FB, YT, Instagram,
 • administrowanie stroną internetową.
Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • bieżące ogłoszenia, informacje, posty, galerie zdjęć (strona i 2 grupy WGB – grupa zamknięta i Triduum WGB
 • YT – filmy i live’y – Grzegorz Oller
 • administrowanie Instagrama – bezpośrednio posty umieszcza Ania Kullas i Marysia Rzepka
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):
o ile się odbywają
 • okazjonalne – sytuacyjne 
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):
 • 2 godziny dziennie, a są dni bez informacji 
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
np. dla diakonii muzycznej: gra na min. jednym instrumencie
 • umiejętności techniczne,
 • własna inicjatywa i kreatywność,
 • znajomość komputera, np. ustawień konta na instagramie,
 • sumienność
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • bieżące ogłoszenia, informacje, posty, galerie zdjęć (strona i 2 grupy WGB – grupa zamknięta i Triduum WGB
 • YT – filmy i live’y – Grzegorz Oller
 • administrowanie Instagrama – bezpośrednio posty umieszcza Ania Kullas i Marysia Rzepka
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • bieżące ogłoszenia, informacje, posty, galerie zdjęć (strona i 2 grupy WGB – grupa zamknięta i Triduum WGB
 • YT – filmy i live’y – Grzegorz Oller
 • administrowanie Instagrama – bezpośrednio posty umieszcza Ania Kullas i Marysia Rzepka
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):Diakonia otwartaOsoba odpowiedzialną za tę diakonię: Jacek Brzeziński, Grzegorz Oller
Cel:
 • ja w tej chwili to fotki, filmy z uwagi na to, że jestem w grupie liturgicznej nie są możliwe – audiowizualizacja, dokumentacja, popularyzacja, promocja Wspólnoty Gwiazda Betlejemska
Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • dbanie o jakość materiałów,
 • audiowizualizacje,
 • dokumentacja,
 • popularyzacja i promocja Wspólnoty Gwiazda Betlejemska.
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):
o ile się odbywają
 • na bieżąco, przy okazji każdego spotkania
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):
 • obróbka, audiowizualizacja, publikacja – kilka godzin po imprezie
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • dobry sprzęt potrzebny (w większości swój prywatny),
 • umiejętności techniczne,
 • i to coś, żeby się chciało i zależało.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • dbanie o jakość materiałów,
 • audiowizualizacje,
 • dokumentacja,
 • popularyzacja i promocja Wspólnoty Gwiazda Betlejemska.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • dbanie o jakość materiałów,
 • audiowizualizacje,
 • dokumentacja,
 • popularyzacja i promocja Wspólnoty Gwiazda Betlejemska.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • realizacja zainteresowań artystycznych i fotograficznych
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • jeśli chcesz realizować i rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i fotograficzne.
Diakonia otwartaOsoba odpowiedzialną za tę diakonię: Beata Wilczyńska
Cel:

Zapis wydarzeń, w których wspólnota brała udział lub organizowała. Dla pamięci (zachowania jej) oraz dla tych, którzy nie brali udziału w tych wydarzeniach.

Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • zapisywanie wydarzeń
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):
o ile się odbywają.
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):
 • w zależności od ilości wydarzeń, a więc czasu ich opisu. 
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • zdolność przekazu informacji i ich poprawny zapis.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • zapisywanie tego, w co angażuje się wspólnota lub jej członkowie.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • opis tego wydarzenia, w którym brałeś udział albo kto Ci je zrelacjonował .
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • współudział w zapisie historii naszej wspólnoty.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • gdy lubisz i masz umiejętności przelania “na papier” wydarzeń,
 • gdy lubisz opisywać to, co widziałeś lub słyszałeś.
diakonia_liturgiczna
Diakonia otwartaOsoba odpowiedzialną za tę diakonię: Jacek Brzeziński, Grzegorz Oller, Anna Brzezińska, Mirek Pawlak 
Cel:
 • przygotowanie scholi do oprawy muzycznej na Triduum,
 • przygotowanie śpiewników papierowych i plików do wyświetlania on-line,
 • przygotowanie jak najpiękniejszej liturgii,
 • zadbanie logistyczne o całość wydarzenia.
Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • próby scholi
 • przygotowanie nut, segregatorów, śpiewników
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):
 • 2 miesiące przed Triduum około 4 próby (po ok. 4 godziny)
Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • znajomość nut,
 • umiejętność śpiewania czysto swoim głosem równocześnie z innymi głosami,
 • gra na instrumencie z nut i nie tylko .
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:


Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:

Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • przeżywanie Triduum bardziej od “wewnątrz”, bardziej aktywnie
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • umiejętności muzyczne (głosowe lub/i instrumentalne),
 • cykliczne życie od Triduum do Triduum, ukochanie – zachwyt Paschą Pana.
Diakonia otwartaOsoba odpowiedzialną za tę diakonię: Maria Duszyńska, Ewa Konkol
Cel:

Diakonia pełni funkcję pomocniczą – aby wyznaczyć odpowiedzialnych za przygotowanie różnych posług liturgicznych podczas naszych spotkań otwartych, rekolekcji, dni skupień i Triduum Paschalnego.

Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • wyznaczenie odpowiedzialnych za przygotowanie modlitwy powszechnej na mszach,
 • wyznaczenie odpowiedzialnych (grup dzielenia) za czytania i śpiew psalmu na mszach,
 • wyznaczenie odpowiedzialnych (grup dzielenia) za służbę ołtarza (ministrantów).
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):

 

Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • umiejętność wyraźnego czytania z dykcją
 • umiejętność śpiewu (chodzi o psalm)
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:

Te posługi są rozdzielane w ramach grup dzielenia:

 • czytanie czytań mszalnych,
 • śpiew psalmu i Alleluja,
 • ułożenie i przeczytanie tekstu modlitwy powszechnej,
 • mężczyźni – służba liturgiczna ołtarza (ministranci).
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:

Te posługi są rozdzielane w ramach grup dzielenia:

 • czytanie czytań mszalnych,
 • śpiew psalmu i Alleluja,
 • ułożenie i przeczytanie tekstu modlitwy powszechnej,
 • mężczyźni – służba liturgiczna ołtarza (ministranci).
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • wdrożenie w posługę liturgiczną podczas Mszy Świętej,
 • pełne zaangażowanie w przeżycie liturgii,
 • pogłębienie wiedzy liturgicznej.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • umiejętność czytania z dykcją,
 • brak tremy przy publicznych wystąpieniach,
 • dla śpiewających dobry głos,
 • chęć pełnego zaangażowania się w liturgię.
Diakonia otwartaOsoba odpowiedzialną za tę diakonię: Jacek Brzeziński, Mirek Pawlak, Maciej Konkol
Cel:

Msze Święte, Liturgie Godzin, uroczystości, itp.


Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):
 • opieka liturgiczna,
 • w czasie Triduum – próby,
 • dbałość o sprzęt liturgiczny.
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):
 • brak
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):

Jest dla każdego, przy każdej uroczystości

Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • potrzebna płeć męska,
 • od podstaw dla każdego.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:

sumienność, punktualność, otwartość

Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:

 

Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • bycie w centrum liturgii 
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • bycie mężczyzną wystarczy.
diakonia_milosierdzia
Diakonia otwartaOsoba odpowiedzialną za tę diakonię: Alicja Borycka
Cel:

Diakonia ta jest stosunkowo nową diakonią. Została założona, by zgromadzić w jednym miejscu osoby, które chcą ofiarować swój czas, energię i przestrzeń na pomoc drugiemu człowiekowi. Wierzę, że w najbliższym czasie zaczniemy swoją działalność na terenie parafii Wniebowzięcia NMP w Żukowie i w naszych rodzinnych parafiach oraz wszędzie tam, gdzie nasza pomoc będzie potrzebna.

 

Główne zadania diakonii (cykliczne i okazjonalne):

Chcemy, by w tej służbie prowadziło nas słowo Mt 25, 31-46, które nawołuje, by w każdym człowieku umieć ujrzeć człowieka stworzonego na obraz Boży. Każde najmniejsze dobro się liczy. 

 • bycie dyspozycyjnym do pomocy Wspólnocie przy organizacji pierwszo sobotnich spotkań, dni skupienia czy też większych wydarzeń czy wyjazdów (pomoc w przygotowaniu jedzenia na agapę, w posprzątaniu przestrzeni po agapie, w ustawieniu krzeseł, stolików na dzień skupienia itp.),
 • bycie dyspozycyjnym do pomocy poszczególnym członkom Wspólnoty, gdy potrzeba pomocy np. przy dojeździe na spotkania wspólnotowe – oferowanie swojego transportu lub np. gdy potrzeba pomocy przy wniesieniu pralki do mieszkania itp.,
 • pomoc w zbiórkach np. funduszy na cele charytatywne czy zbiórkach żywności organizowanych przy parafiach,
 • służenie darem rady, rozmowy, wysłuchania, zrozumienia dla osób, które tego potrzebują,
 • otoczenie modlitwą osób potrzebujących, ubogich, wykluczonych, zapomnianych,
 • gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi także materialnie, gdy znajduje się w trudnych warunkach materialnych ( po naradzie z Radą Pastoralną),
 • świadczenie miłosierdzia w sytuacjach codziennego życia.
Dodatkowe spotkania diakonii (częstotliwość, czas, miejsce):
 • spotkania z częstotliwością raz na miesiąc, w stałej porze,
 • spotkania online – wtedy odchodzi problem dojazdów do konkretnego miejsca, więcej osób mogłoby uczestniczyć w spotkaniach.
 • na tych spotkaniach omawiamy co udało się nam zrobić w minionym miesiącu i jakie mamy plany na przyszły miesiąc,
 • pozdział obowiązków lub przydział osób do konkretnych zadań, jeśliby takowe się pojawiły
Ile czasu na miesiąc potrzeba, żeby zaangażować się w diakonię (poza normalnymi spotkaniami otwartymi i ew. przymierzowymi):

Służba w tej diakonii w dużej mierze realizuje się w codzienności – pomoc drugiemu człowiekowi, otwartość na jego potrzeby, zauważenie osób, które potrzebują pomocy.

Jednak ilość czasu poświęconego na służbę (taką konkretną) zależy od ilości zadań, w których osoba zgłosi swój udział. Niektóre z akcji będą z pewnością spontaniczne – wtedy działa zasada, że kto może się zaangażować, to się zgłasza i angażuje. Służba tutaj polega na poświęceniu takiej ilości czasu, jaką dana osoba chce i może poświęcić.

Jakie umiejętności/zdolności/talenty są niezbędne/potrzebne/ /przydatne, żeby dołączyć do diakonii:
 • każdy może dołączyć do diakonii i spróbować swoich sił, nie ma jakichś większych wymagań.
 • warto być gotowym poświęcić trochę sił, energii i czasu drugiemu człowiekowi albo dziełu, w które dana osoba chce się włączyć.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania jako stałego członka diakonii:
 • uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach diakonii,
 • szukanie akcji pomocowych, w które można by było się włączyć,
 • pomoc w przygotowaniu jedzenia na agapę na spotkania pierwszo sobotnie + pomoc w uprzątnięciu salki po agapie,
 • pomoc w rozstawianiu krzesełek i stolików na sali na dzień skupienia,
 • pomoc w akcjach organizowanych przez twoją parafię,
 • osobiste staranie, by okazywać miłosierdzie na co dzień drugiemu człowiekowi,
 • w miarę możliwości, dzielenie się swoim środkiem transportu na spotkania wspólnotowe,
 • bycie dyspozycyjnym, by porozmawiać przez telefon z osobą ze Wspólnoty, która potrzebuje wsparcia bądź wysłuchania,
 • obejmowanie swoją modlitwą osób potrzebujących, ubogich, odizolowanych, opuszczonych.
Jakie mogłyby być moje przykładowe zadania, jeśli mogę włączyć się w działania diakonii tylko od czasu do czasu:
 • uczestniczenie w spotkaniach diakonii,
 • obejmowanie swoją modlitwą osób potrzebujących, ubogich, odizolowanych, opuszczonych,
 • szukanie akcji pomocowych, w które można by było się włączyć,
 • pomoc w przygotowaniu jedzenia na agapę na spotkania pierwszo sobotnie + pomoc w uprzątnięciu salki po agapie,
 • pomoc w rozstawianiu krzesełek i stolików na sali na dzień skupienia,
 • pomoc w akcjach organizowanych przez twoją parafię,
 • osobiste staranie, by okazywać miłosierdzie na co dzień drugiemu człowiekowi,
 • w miarę możliwości, dzielenie się swoim środkiem transportu na spotkania wspólnotowe.
Co oferuje diakonia członkom (dlaczego warto dołączyć):
 • realna możliwość pomocy drugiemu człowiekowi,
 • kontakt z innymi ludźmi, nawiązywanie nowych relacji,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie umiejętności strategicznego i kreatywnego myślenia,
 • możliwość włączenia się w różnorakie akcje pomocowe,
 • twoja służba w diakonii przyczynia się do dobra innych, 
 • rozwijanie umiejętności komunikacji z drugim człowiekiem.
Jak poznać, że ta diakonia jest dla mnie (jakie predyspozycje są tu mile widziane):
 • jeśli masz wewnętrzne pragnienie pomocy drugiemu człowiekowi,
 • jeśli masz dużo czasu i chęci i chcesz je poświęcić na coś z pożytkiem dla drugiego człowieka,
 • jeśli lubisz interakcje z ludźmi, lubisz otaczać się ludźmi,
 • jeśli nie boisz się wyzwań i jesteś gotowy przekuć chęci w konkretne działanie,
 • jeśli nie boisz się wychodzić ze swojej strefy komfortu i robić nowych rzeczy.
wspolnota_gwiazda
zaproszenie_do_wspolnoty